ข่าวรับสมัคร

Related Post

  • No related post.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่ 4/2558

 

 

 

 

สามารถอ่านประกาศย้อนหลังได้ที่นี่